OBS!  Hjemmesiden er i øjeblikket ved at blive opdateret. Det er derfor ikke sikkert at alt virker mens det står på. Jeg forventer at være færdig ultimo August. 

 

GENERALFORSAMLING I JANDERUP FORENEDE SPORTSKLUBBER 2020

Der afholdes ordinær generalforsamling i Janderup Forende Sportsklubber torsdag d. 19. marts kl. 19.00 i Aktivitshusets mødelokale på balkonen.

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Beretning ved hovedbestyrelsesformanden.
  4. Beretning fra udvalgene ved udvalgsformændene.
  5. Regnskabsberetning ved hovedkassereren
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg til forretningsudvalget (jf. § 11 stk. 3)

På valg er:

Marni Jørgensen – modtager ikke genvalg

Søren B. Frederiksen – modtager genvalg

Hovedbestyrelsen indstiller 

Stine Jakobsen

Mette B. Lund

  1. Valg af revisor, skal være regnskabskyndig.
  2. Eventuelt.

Alle er velkomne!

JFS Historie

Janderup Forenede Sportsklubber blev stiftet i 1971, ved en sammenlægning af Janderup Idrætsforening og Janderup-Kærup Gymnastik- og Ungdomsforening.

Janderup Idrætsforening har rødder helt tilbage til ca. 1910, hvor den startede som Janderup Boldklub. Boldklubben ophørte imidlertid i 1922, hvor Janderup Idrætsforening stiftes.

Janderup-Kærup Gymnastik- og Ungdomsforening blev stiftet i 1962, ved en sammenlægning af Janderup Gymnastikforening, Janderup Ungdomsforening og Kærup Gymnastik- og Ungdomsforening.

Janderup Ungdomsforening blev stiftet i 1910, og nedlagt i 1962.

Kærup Gymnastik- og Ungdomsforening blev stiftet i 1903, men kun som Kærup Gymnastikforening. I 1928 kom Ungdomsforeningen til. I 1948 deles de to foreninger igen, nemlig til Kærup Ungdomsforening og Kærup Gymnastik- og Idrætsforening.

I 1962 bliver det hele så atter samlet til Kærup Gymnastik- og Ungdomsforening

Janderup Gymnastikforening blev stiftet i 1902, og er således det udvalg i Janderup Forenede Sportsklubber der har haft den længste levetid som enkelt udvalg/forening.

HOCKEY SÆSON

Kom til mandehørm i hallen

hver torsdag

kl.19.00-20.00.

 

300,- for hele sæsonen 

 

 

Tilmelding via Gymnastik....

Vedtægter JFS

 

Her finder du de gældende vedtægter for Jfs.sportsklubber.

 

Hent vedtægter

 Støt klubben og meld dit sportsmaster kort til JFS når du alligevel handler i Sportsmaster i Varde

På den måde vinder vi alle - hvis ikke du har et kort kan du spørge i butikken - det er gratis for dig og du mister ikke noget selv ved at gøre det - vi får som klub bare nogle ekstra sponsorindtægter fra sportsmaster, som kommer os alle til gode